fbpixel

Известие за Авторски Права

 

Всички файлове и информация, съдържащи се в този Уебсайт на адрес https://omaiaranch.com, са авторски права на ОМАЯ РАНЧ ЕООД., и не могат да бъдат дублирани, копирани, модифицирани или адаптирани по какъвто и да е начин без нашето писмено разрешение. Нашият Уебсайт може да съдържа нашите марки за услуги или търговски марки, както и тези на нашите афилиати или други компании, под формата на думи, графики и лога.

Вашето ползване на нашия Уебсайт или Услуги не представлява никакво право или лиценз за Вас да използвате нашите марки за услуги или търговски марки, без предварителното писмено разрешение от ОМАЯ РАНЧ ЕООД..

Нашето Съдържание, както е намерено в нашия Уебсайт, Уебсайт и Услуги, е защитено с местни и чуждестранни авторски права. Копирането, разпространението, използването или публикуването от Вас на каквото и да е такова Съдържание е строго забранено. Вашето ползване на нашия Уебсайт и Услуги не Ви предоставя никакви права на собственост върху нашето Съдържание.

Изпълнение на авторски права

ОМАЯ РАНЧ ЕООД. приема защитата на авторските си права много сериозно.

Ако ОМАЯ РАНЧ ЕООД. открие, че Вие сте използвали неговите авторски материали в нарушение на лиценза по-горе, ОМАЯ РАНЧ ЕООД. може да заведе съдебно производство срещу Вас с искане на парични щети и съдебно разпореждане, което да Ви спре да използвате тези материали. Вие можете също така да бъдете осъдени да заплатите съдебни разноски.

Ако узнаете за каквато и да е употреба на авторските материали на ОМАЯ РАНЧ ЕООД., които противоречат или могат да нарушат лиценза по-горе, моля, уведомете ни за това незабавно.

Авторско право © ОМАЯ РАНЧ ЕООД. 2021 г. Всички права запазени.