fbpixel

Условия за Ползване


В сила от 11 февруари 2021 г.

Добре дошли в ОМАЯ РАНЧ ЕООД. (,,Услугата”). Следните Условия за Ползване се прилагат, когато Вие разглеждате или използвате Услугата, намираща се на: https://omaiaranch.com. Моля, прегледайте внимателно следните условия. При достъп или използване на Услугата Вие изразявате съгласието си с тези Условия за Ползване. Ако не сте съгласни с тези Условия за Ползване, Вие не може да имате достъп или да използвате Услугата.

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Компанията зачита поверителността на потребителите на своите услуги. Моля, обърнете се към Политиката за Поверителност на Компанията, която обяснява как събираме, използваме и разкриваме информация, отнасяща се до Вашата поверителност. Когато осъществявате достъп или използвате Услугата, Вие изразявате съгласието си с настоящата Политика за Поверителност.

РЕГИСТРАЦИЯ; ПРАВИЛА ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКО ПОВЕДЕНИЕ И ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА

Вие трябва да сте навършили 16 години, за да се регистрирате за и да използвате Услугата.

Ако сте потребител, който се регистрира за Услугата, компанията ще създаде персонализиран акаунт, който включва уникално потребителско име и парола за достъп до Услугата и Ви позволява да получавате съобщения от Компанията. Вие се съгласявате да ни уведомите незабавно за всяко неразрешено използване на Вашата парола и/ или акаунт. Компанията няма да носи отговорност за каквито и да било задължения, загуби или щети, произтичащи от неразрешеното използване на Вашето име, парола и/ или акаунт.

ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА УПОТРЕБА

Вашето разрешение за използване на Сайта се обуславя от следните Ограничения за Употреба и Ограничения за Поведение: Вие се съгласявате, че при никакви обстоятелства няма да:

 • публикувате никаква информация, която е обидна, заплашителна, нецензурна, опозоряваща, клеветническа или расова, сексуална, религиозна или по друг начин неприемлива и обидна;
 • използвате услугата за каквато и да е незаконна цел или за насърчаване на незаконни дейности;
 • направите опит за, или тормоз, злоупотреба или ощетяване на друго лице или група;
 • използвате акаунта на друг потребител без разрешение;
 • предоставите невярна или неточна информация при регистрация на акаунт;
 • пречите или се опитвате да попречите на правилното функциониране на Услугата;
 • използвате автоматизирано системата или предприемате каквито и да е действия, които смятаме, че налагат или потенциално налагат неразумно или несъразмерно голямо натоварване на нашите сървъри или мрежова инфраструктура;
 • заобикаляте всички заглавки за изключване на роботи или други мерки, които предприемаме, за да ограничим достъпа до Услугата или употребата на какъвто и да е софтуер, технология или устройство за изстъргване, преброждане или обхождане на Услугата или събиране или манипулиране на данни; или
 • публикувате или свързвате към злонамерено съдържание, предназначено да повреди или разруши браузъра или компютъра на друг потребител.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПУБЛИКУВАНЕ И ПОВЕДЕНИЕ.

Когато създавате свой собствен персонализиран акаунт, Вие може да сте в състояние да предоставите („Потребителско Съдържание“). Вие носите пълна отговорност за Потребителското Съдържание, което публикувате, качвате, свързвате или предоставяте по друг начин чрез Услугата. Вие се съгласявате, че ние действаме само като пасивен канал за онлайн разпространението и публикуването на Вашето Потребителско Съдържание. Компанията обаче си запазва правото да премахне всяко Потребителско Съдържание от Услугата по свое усмотрение.

Следните правила се отнасят до Потребителското Съдържание. Предоставяйки и изпращайки всякакво Потребителско съдържание, докато използвате Услугата, Вие се съгласявате, както следва:

 • Вие носите пълна отговорност за своя акаунт и дейността, която се случва, докато сте влезли в или докато използвате акаунта си;
 • Няма да публикувате информация, която е злонамерена, невярна или неточна;
 • Няма да изпращате съдържание, което е защитено с авторски права или е предмет на права на собственост на трети страни, включително поверителност, публичност, търговска тайна и др., освен ако не сте собственик на такива права или не разполагате със съответното разрешение от техния законен собственик да изпратите конкретно това съдържание; и
 • С настоящото потвърждавате, че имаме правото да определим дали Вашето Потребителско съдържание е подходящо и спазва ли настоящите Условия на Ползване, премахнем някакви и/ или всички Ваши изяви и прекратим Вашия акаунт със или без предварително уведомление.

Вие разбирате и се съгласявате, че всяка отговорност, загуба или повреда, настъпила в резултат на използването на каквото и да е Потребителско Съдържание, което предоставяте на разположение или до което имате достъп чрез ползването на Услугата, е единствено Ваша отговорност. Компанията не носи отговорност за публично показване или злоупотреба с Вашето Потребителско съдържание. Компанията не извършва и не може предварително да проследява или наблюдава цялото Потребителско Съдържание. По наша преценка обаче ние или технологията, която използваме, може да наблюдава и/ или записва Вашите взаимодействия с Услугата.

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ОНЛАЙН  СЪДЪРЖАНИЕ

Мненията, съветите, изявленията, офертите или друга информация или съдържание, предоставени чрез Услугата, но не директно от Компанията, са тези на съответните им автори и не трябва непременно да се разчита на тях. Такива автори носят единствената отговорност за такова съдържание. Компанията не гарантира точността, пълнотата или полезността на каквато и да е информация на Услугата и нито приема или одобрява, и Компанията  не носи отговорност за точността или надеждността на каквито и да било мнения, съвети или изявления, направени от страни, различни от Компанията. Компанията не поема никаква отговорност и не приема задължения за Потребителско Съдържание, което Вие или който и да е друг потребител или трети страни публикуват или изпращат по Услугата. При никакви обстоятелства Компанията няма да носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от разчитането на някого на информация или друго съдържание, публикувано в Услугата или предадено на потребители.

Въпреки че Компанията се стреми да наложи тези Условия за Ползване, може да бъдете изложени на Потребителско съдържание, което е неточно или нежелателно. Компанията си запазва правото, но няма задължение, да наблюдава материалите, публикувани в публичните зони на услугата, или да ограничава или отказва достъп на потребител до Услугата или да предприема други подходящи действия, ако потребителят наруши тези Условия за ползване или се ангажира с всяка дейност, която нарушава правата на което и да е лице или учреждение или която считаме за незаконна, нападателна, обидна, вредна или злонамерена. Компанията има право да премахне всеки такъв материал, който по нейно единствено мнение нарушава или се твърди, че нарушава закона или настоящото споразумение, или който може да бъде обиден или който може да наруши правата, да навреди или да застраши безопасността на потребителите или други. Неразрешеното използване може да доведе до наказателно и/ или гражданско преследване съгласно закона. Ако узнаете за злоупотреба с нашата услуга, моля, свържете се с нас на адрес office@omaiaranch.com.

ВРЪЗКИ КЪМ ДРУГИ САЙТОВЕ И/ ИЛИ МАТЕРИАЛИ

Като част от Услугата, Компанията може да Ви предостави удобни връзки към уебсайтове на трети страни („Сайтове на Трети Страни“), както и съдържание или елементи, принадлежащи или произхождащи от трети страни („Приложения, Софтуер или Съдържание на Трети Страни“). Тези връзки се предоставят като любезност на абонатите на услугата. Компанията няма контрол върху Сайтове на Трети Страни и Приложения, Софтуер или Съдържание на Трети Страни или промоции, материали, информация, стоки или услуги, налични на тези Сайтове на Трети Страни или Приложения, Софтуер или Съдържание на Трети Страни. Такива Сайтове на Трети Страни и Приложения, Софтуер или Съдържание на Трети Страни не се разследват, наблюдават или проверяват за точност, целесъобразност или пълнота от Компанията, и Компанията не носи отговорност за Сайтове на Трети Страни, достъпни чрез Сайта или Приложения, Софтуер или Съдържание на Трети Страни, публикувано на, достъпно чрез или инсталирано от Сайта, включително съдържанието, точността, обидността, мненията, надеждността, практиките за поверителност или други политики на или съдържащи се в Сайтовете на Трети Страни или Приложенията, Софтуер или Съдържание на Трети Страни. Включването, връзката или разрешаването на ползването или инсталирането на който и да е Сайт на Трети Страни или на Приложения, Софтуер или Съдържание на Трети Страни не означава одобрение или препоръка от страна на Компанията. Ако решите да напуснете Сайта и да осъществите достъп до Сайтовете на Трети Страни или да използвате или инсталирате Приложения, Софтуер или Съдържание на Трети Страни, Вие правите това на свой собствен риск и трябва да сте наясно, че нашите условия и политики вече не се уреждат. Трябва да прегледате приложимите условия и политики, включително поверителност и практики за събиране на данни, на всеки сайт, към който се пренасочвате от Сайта или свързани с приложения, които използвате или инсталирате от сайта.

ЖАЛБИ ЗА АВТОРСКИ ПРАВА И ПРЕДСТАВИТЕЛ НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА

(а) Прекратяване на Акаунти с Повторни Нарушения. Компанията зачита правата на интелектуална собственост на другите и иска потребителите да направят същото. Компанията е приела и внедрила политика, която предоставя при подходящи обстоятелства прекратяване на потребители на Услугата, които са повторни нарушители. Компанията може да прекрати достъпа на участници или потребители, за които е установено, че многократно предоставят или публикуват защитено съдържание на трети страни без необходимите права и разрешения.

(б) Известия за Сваляне. Ако сте собственик на авторски права или негов представител и вярвате, добросъвестно, че материалите, предоставени в Услугата, нарушават Вашите авторски права, можете да подадете уведомление съгласно изпращането на следната информация в писмен вид до посочения от компанията агент по авторските права в ОМАЯ РАНЧ ЕООД .:

 1. Датата на Вашето известие;
 2. Физически или електронен подпис на лице, упълномощено да действа от името на собственика на изключително право, за което се твърди, че е нарушено;
 3. Описание на защитеното с авторски права произведение, за което се твърди, че е било нарушено, или, ако множество защитени с авторски права произведения в един онлайн сайт се възстановят с едно известие, представителен списък на такива произведения на този сайт;
 4. Описание на материала, за който се твърди, че нарушава или е обект на нарушаваща дейност, и информация, достатъчна да ни позволи да намерим такава работа;
 5. Информация, която е сравнително достатъчна, за да позволи на доставчика на услуги да се свърже с Вас, като адрес, телефонен номер и/ или имейл адрес;
 6. Декларация, че добросъвестно вярвате, че използването на материала в жалбата, не е разрешено от притежателя на авторските права, неговия агент или закона; и
 7. Декларация, че информацията в уведомлението е точна и под наказателна отговорност за лъжесвидетелство, че сте упълномощени да действате от името на собственика на изключително право, за което се твърди, че е нарушено.

в) Насрещни Известия. Ако смятате, че Вашето Потребителско съдържание, което е премахнато от Сайта, не нарушава или че имате разрешение от собственика на авторските права, агента на собственика на авторските права или в съответствие със закона, да публикувате и използвате съдържанието във Вашето Потребителско Съдържание, можете да изпратите насрещно известие, съдържащо следната информация, до нашия агент по авторски права като използвате информацията за контакт, посочена по-горе:

 1. Вашият физически или електронен подпис;
 2. Описание на съдържанието, което е било премахнато, и местоположението, на което съдържанието се е появило преди да бъде премахнато;
 3. Декларация, че добросъвестно вярвате, че съдържанието е премахнато в резултат на грешка или погрешна идентификация на съдържанието; и
 4. Вашето име, адрес, телефонен номер и имейл адрес, декларация, че се съгласявате със законите на България и декларация, че ще приемете обслужване на процес от лицето, предоставило уведомление за предполагаемото нарушение.

Ако бъде получено насрещно известие от агента за защита на авторските права на Компанията, Компанията може да изпрати копие от насрещното известие на оригиналната страна жалбоподател като информира такова лице, че може да възстанови премахнатото съдържание след 10 работни дни. Освен ако собственикът на авторските права не подаде иск за търсене на съдебна заповед срещу доставчика, члена или потребителя на съдържание, премахнатото съдържание може (по преценка на Компанията) да бъде възстановено на Сайта след 10 до 14 работни дни или повече след получаване на насрещното известие.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЦЕНЗ

Публикувайки каквото и да е Потребителско Съдържание чрез Услугата, Вие изрично предоставяте, и заявявате и гарантирате, че имате право да предоставите на Компанията безплатен, подлицензируем, прехвърлим, вечен, неотменим, неизключителен, световен лиценз да използва, възпроизвежда, модифицира, публикува, изброява информация относно редактиране, превод, разпространение, публично изпълнение, публично показване и създаване на производни произведения на всяко такова Потребителско Съдържание и Вашето име, глас и/ или подобие, съдържащи се във Вашето Потребителско Съдържание, ако е приложимо, изцяло или предадено, и под каквато и да е форма, носители или технологии, независимо дали са известни или разработени впоследствие, за използване във връзка с Услугата.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Вие признавате и се съгласявате, че ние и нашите лицензодатели запазваме собствеността върху всички права на интелектуална собственост от всякакъв вид, свързани с Услугата, включително приложими авторски права, търговски марки и други права на собственост. Други имена на продукти и фирми, които са споменати в Услугата, могат да бъдат търговски марки на съответните им собственици. Ние си запазваме всички права, които не са Ви изрично предоставени съгласно настоящото споразумение.

НЕ МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ИМЕЙЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИЗВЕСТИЕ

Комуникациите, направени чрез електронната поща и системата за съобщения на Услугата, няма да представляват правно известие до Компанията или до някой от нейните служители, работници, агенти или представители в каквато и да е ситуация, при която се изисква известие до Компанията по договор или някакъв закон или наредба.

ПОТРЕБИТЕЛСКО СЪГЛАСИЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА КОМУНИКАЦИИ В ЕЛЕКТРОННА ФОРМА

За договорни цели Вие (а) се съгласявате да получавате съобщения от Компанията в електронна форма чрез посочения от Вас имейл адрес; и (б) се съгласявате, че всички Условия за Ползване, споразумения, известия, разкривания на данни и други съобщения, които Компанията Ви предоставя по електронен път, отговарят на всички законови изисквания, които тези съобщения биха изпълнили, ако са в писмена форма. Гореизложеното не засяга Вашите неотменими права.

Може също да използваме Вашия имейл адрес, за да Ви изпращаме други съобщения, включително информация за Компанията и специални оферти. Можете да се откажете от такъв имейл като промените настройките на акаунта си или изпратите имейл до ОМАЯ РАНЧ ЕООД..

Изключването може да Ви попречи да получавате съобщения относно Компанията или специални оферти.

ГАРАНЦИЯ

УСЛУГАТА СЕ ПРЕДОСТАВЯ „КАКТО Е“, БЕЗ ГАРАНЦИЯ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД. БЕЗ ОГРАНИЧАВАНЕ НА ГОРЕСПОМЕНАТОТО, КОМПАНИЯТА ИЗРИЧНО ОТКАЗВА ОТГОВОРНОСТ ОТ ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ, ДАЛИ ИЗРИЧНИ, ИМПЛИЦИРАНИ ИЛИ СТАТУТНИ, ОТНОСНО УСЛУГАТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО БЕЗ ОГРАНИЧАВАНЕ НА КАКВАТО И ДА Е ГАРАНЦИЯ ЗА ТЪРГОВСКА ДОСТЪПНОСТ, ГОДНОСТ ЗА КОНКРЕТНА ЦЕЛ, НАИМЕНОВАНИЕ, БЕЗОПАСНОСТ, ТОЧНОСТ И НЕНАРУШАВАНЕ. БЕЗ ОГРАНИЧАВАНЕ НА ГОРЕСПОМЕНАТОТО, КОМПАНИЯТА НЕ ДАВА ГАРАНЦИИ И ПРЕДСТАВЯНИЯ, ЧЕ ДОСТЪПЪТ ДО ИЛИ РАБОТАТА НА УСЛУГАТА ЩЕ БЪДЕ НЕПРЕКЪСНАТ/А ИЛИ БЕЗ ГРЕШКИ. ВИЕ ПОЕМАТЕ ПЪЛНА ОТГОВОРНОСТ И РИСК ОТ ЗАГУБА, В РЕЗУЛТАТ НА ВАШЕТО ИЗТЕГЛЯНЕ И/ ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФАЙЛОВЕ, ИНФОРМАЦИЯ, СЪДЪРЖАНИЕ ИЛИ ДРУГИ МАТЕРИАЛИ, ПОЛУЧЕНИ ОТ УСЛУГАТА. НЯКОИ ЮРИСДИКЦИИ ОГРАНИЧАВАТ ИЛИ НЕ РАЗРЕШАВАТ ОТКАЗИ ОТ ГАРАНЦИЯ, ТАКА ЧЕ ТАЗИ РАЗПОРЕДБА МОЖЕ ДА НЕ СЕ ПРИЛАГА ЗА ВАС.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ВРЕДИ; ОСВОБОЖДАВАНЕ

ДО РАЗРЕШИМА СТЕПЕН ПО ПРИЛОЖИМИЯ ЗАКОН, В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ КОМПАНИЯТА, НЕЙНИТЕ АФИЛИАТИ, ДИРЕКТОРИ ИЛИ СЛУЖИТЕЛИ ИЛИ НЕЙНИТЕ ЛИЦЕНЗОРИ ИЛИ ПАРТНЬОРИ, НЕ ОТГОВАРЯТ НА ВАС ЗА КАКВАТО И ДА Е ЗАГУБА НА ПЕЧАЛБИ, ПОЛЗА ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ, ИЛИ ЗА КАКВИТО И ДА Е СЛУЧАЙНИ, НЕПРЕКИ, СПЕЦИАЛНИ, ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ ИЛИ ПРИМЕРНИ ЩЕТИ, ВЪПРЕКИ ПРОИЗТИЧАЩИ, В РЕЗУЛТАТ НА (А) УПОТРЕБАТА, РАЗКРИВАНЕТО ИЛИ ПОКАЗВАНЕТО НА ВАШЕТО ПОТРЕБИТЕЛСКО СЪДЪРЖАНИЕ; (Б) ВАШЕТО ИЗПОЛЗВАНЕ ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА; (В) УСЛУГАТА ИЗОБЩО ИЛИ СОФТУЕРЪТ ИЛИ СИСТЕМИТЕ, КОИТО ПРАВЯТ УСЛУГАТА НАЛИЧНА; ИЛИ (Г) ВСЯКАКВИ ДРУГИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С КОМПАНИЯТА ИЛИ КОЙТО И ДА Е ПОТРЕБИТЕЛ НА УСЛУГАТА, ДАЛИ СЕ ОСНОВАВА НА ГАРАНЦИЯ, ДОГОВОР, НАРУШЕНИЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕБРЕЖНОСТ) ИЛИ ДРУГА ЗАКОННА ТЕОРИЯ, И ДАЛИ КОМПАНИЯТА Е ИЛИ НЕ Е ИНФОРМИРАНА ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА НА ТАКАВА ЩЕТА И ДОРИ ЗАЩИТА ДА Е ИЗЛОЖЕНА ТУК, СЕ СЧИТА ЗА НЕУСПЕШНО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОСНОВНАТА СИ ЦЕЛ. НЯКОИ ЮРИСДИКЦИИ ОГРАНИЧАВАТ ИЛИ НЕ РАЗРЕШАВАТ ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ТАКА ЧЕ ТАЗИ РАЗПОРЕДБА МОЖЕ ДА НЕ СЕ ПРИЛАГА ЗА ВАС.

Ако имате спор с един или повече потребители или търговец на продукт или услуга, които преглеждате използвайки Услугата, Вие освобождавате нас (и нашите служители, директори, агенти, дъщерни дружества, съвместни предприятия и работници) от искове, заявки и щети (действителни и последващи) от всякакъв вид и характер, известни и неизвестни, произтичащи от или по някакъв начин свързани с такива спорове.

ИЗМЕНЕНИЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ

Ние можем да променим тези Условия за Ползване по всяко време и ще актуализираме тези Условия за Ползване в случай на такива изменения. Ваша е  отговорността да проверявате Сайта от време на време, за да видите каквито и да са такива промени в Споразумението. Ако продължите да използвате Сайта, Вие изразявате Вашето съгласие с нашите ревизии на тези Условия за Ползване. Ние обаче ще Ви уведомим за съществени промени в условията като публикуваме известие на нашата начална страница и/ или изпратим имейл на имейл адреса, който сте ни предоставили при регистрацията. Поради тази допълнителна причина Вие трябва да поддържате информацията за връзка и профилната си информация актуална. Всякакви промени в настоящите Условия или писмен отказ от правата на Компанията по силата на настоящото споразумение не са валидни или ефективни, освен в писмено споразумение, съдържащо физическия подпис на служител на Компанията. Никакви твърдения за писмен отказ от право или модификация на настоящото Споразумение от страна на Компанията чрез телефонна или електронна комуникация не са валидни.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Ако някоя част от настоящото Споразумение се счита за невалидна или неприложима, тази част от споразумението ще се тълкува в съответствие с приложимото законодателство. Останалите части ще останат в пълна сила и ефект. Всеки неуспех от страна на Компанията да наложи някоя разпоредба на настоящото споразумение няма да се счита за отказ от правото ни да прилагаме такава разпоредба. Нашите права по настоящото споразумение ще бъдат запазени при всякакво прекратяване на настоящото споразумение.

Вие се съгласявате, че всякаква причина за действие, свързана или произтичаща от отношенията Ви с Компанията, трябва да започне в рамките на ЕДНА година след полагането на причината за действие. В противен случай, такава причина за действие е забранена за постоянно.

Тези Условия за Ползване и Вашето ползване на Сайта се уреждат от законите на България без да се отчитат колизионните разпоредби.

Компанията може да възложи или делегира настоящите Условия за Ползване и/ или Политиката за Поверителност на Компанията, изцяло или частично, на всяко лице или учреждение по всяко време със или без Вашето съгласие. Не можете да прехвърляте или делегирате каквито и да било права или задължения съгласно Условията за Ползване или Политиката за Поверителност без предварително писмено съгласие от Компанията и всяко неупълномощено възлагане и делегиране от Вас не е валидно.

ВИЕ ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ СТЕ ПРОЧЕЛИ ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, РАЗБИРАТЕ УСЛОВИЯТА НА ПОЛЗВАНЕ И ЩЕ БЪДЕТЕ ОБВЪРЗАНИ ОТ ТЕЗИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ. ВИЕ ДОПЪЛНИТЕЛНО ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ ЗАЕДНО С ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА https://omaiaranch.com ПРЕДСТАВЯТ ПЪЛНОТО И ЕКСКЛУЗИВНО ИЗЯВЛЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ НАС И ЧЕ ЗАМЕСТВА ВСЯКАКВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИЛИ ПРЕДВАРИТЕЛЕН УСТЕН ИЛИ ПИСМЕН ДОГОВОР, ИЛИ ВСЯКАКВИ ДРУГИ КОМУНИКАЦИИ МЕЖДУ НАС, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДМЕТА НА НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ.