fbpixel

Условия за Ползване

 

Последна актуализация: 11 февруари 2020 г.

 

Въведение

Общите условия („Условия“) описват как ОМАЯ РАНЯ ЕООД. в България („Фирма“, „ние“ и „нашата“) регулира Вашето ползване на този уебсайт https://omaiaranch.com („Уебсайтът“). Моля, прочетете внимателно следната информация, за да разберете нашите практики по отношение на ползването на нашия уебсайт. Компанията може да промени Условията по всяко време. Компанията може да Ви информира за промените в Условията, използвайки наличните средства за комуникация. Компанията Ви препоръчва да проверявате често уебсайта, за да видите действителната версия на Условията и техните предишни версии.

Ако представлявате юридическо лице, Вие удостоверявате, че имате право от такова юридическо лице да сключва Условията като юридическото лице, което представлявате.

Политика за Поверителност

Нашата Политика за Поверителност е достъпна на отделна страница. Нашата Политика за Поверителност Ви обяснява как обработваме информация за Вас. Вие ще разберете, че чрез използването на уебсайта потвърждавате обработката на тази информация да бъде извършена в съответствие с Политиката за Поверителност.

Вашият Акаунт

Когато използвате уебсайта, Вие носите отговорност за гарантиране на поверителността на Вашия акаунт, парола и други идентификационни данни и за сигурен достъп до Вашето устройство. Не трябва да прехвърляте акаунта си на никого. Компанията не носи отговорност за неоторизиран достъп до Вашия акаунт, който е резултат от присвояване или кражба на акаунта Ви. Компанията може да откаже или анулира услуга, да прекрати Вашия акаунт и да премахне или редактира съдържание.

Компанията не събира съзнателно лични данни от лица под 16-годишна (шестнадесет-годишна) възраст. Ако сте на възраст под 16 (шестнадесет) години, Вие не можете да използвате уебсайта и да се включвате в Условията при никакви обстоятелства.

Услуги

Уебсайтът Ви позволява да използвате Услугите, налични на уебсайта. Не трябва да използвате услугите за незаконни цели.

Ние можем, по свое усмотрение, да определим такси за използване на уебсайта от Вас. Всички цени са публикувани отделно на съответните страници на уебсайта. Ние можем, по свое усмотрение, по всяко време да променим всички такси.

Ние можем да използваме сертифицирани платежни системи, които също могат да имат своите комисионни. Такива комисионни могат да бъдат добавени към Вашата сметка по подразбиране, когато изберете конкретна платежна система. Подробна информация за комисионните на такива платежни системи може да бъде намерена на техните уебсайтове.

Услуги на Трети Страни

Уебсайтът може да включва връзки към други уебсайтове, приложения и платформи (наричани по-долу „Свързани Сайтове“).

Компанията не контролира Свързаните Сайтове и не носи отговорност за съдържанието и други материали на Свързаните Сайтове. Компанията прави тези връзки достъпни за Вас, за да предостави функционалността или услугите на уебсайта.

Забранени Ползи и Интелектуална Собственост

Компанията Ви предоставя непрехвърлим, неизключителен, отменяем лиценз за достъп и използване на уебсайта от едно устройство в съответствие с Условията. Не трябва да използвате уебсайта за незаконна или забранена цел. Не можете да използвате уебсайта по начин, който може да деактивира, повреди или интервенира уебсайта.

Цялото съдържание, присъстващо на уебсайта, включва текст, код, графики, лога, изображения, компилация, софтуер, използвани на уебсайта (наричани по-горе и по-долу „Съдържание“). Съдържанието е собственост на Компанията или нейните изпълнители и е защитено от законите за интелектуална собственост, които защитават тези права. Вие се съгласявате да използвате всички известия и ограничения за авторски права и други права за собственост, съдържащи се в Съдържанието, и Ви е забранено да променяте Съдържанието.

Вие не можете да публикувате, предавате, модифицирате, разбивате, да участвате в прехвърлянето или да създавате и продавате производни произведения или по какъвто и да е начин да използвате каквато и да е част от Съдържанието. Вашето ползване на уебсайта не Ви дава право да извършвате незаконно и забранено използване на Съдържанието и по-специално, Вие не трябва да променяте права или известия за собственост в Съдържанието. Вие използвате Съдържанието само за лична и нетърговска употреба.

Компанията не Ви предоставя никакви лицензи за интелектуалната собственост на Компанията.

Фирмените Материали

С публикуване, качване, въвеждане, предоставяне или изпращане на Ваше Съдържание Вие предоставяте на Компанията да използва Вашето Съдържание във връзка с работата на бизнеса на Компанията, включително, но не само, правата за предаване, публично показване, разпространение, публично изпълнение, копиране, възпроизвеждане и превеждане на Вашето Съдържание; и публикуване на Вашето име във връзка с Вашето Съдържание.

Не се заплаща обезщетение във връзка с използването на Ваше Съдържание. Компанията няма задължение да публикува или да се възползва от всяко Съдържание, което можете да ни изпратите, и може да премахне Вашето Съдържание по всяко време.

С публикуване, качване, въвеждане, предоставяне или изпращане на Ваше Съдържание Вие гарантирате и заявявате, че притежавате всички права върху Вашето Съдържание.

Отказ от Отговорност за Определени Задължения

Информацията, достъпна чрез уебсайта, може да включва печатни грешки или неточности. Компанията не носи отговорност за тези неточности и грешки.

Компанията не прави никакви изявления относно наличността, точността, надеждността, пригодността и навременността на Съдържанието, съдържащо се на уебсайта, и услугите, достъпни на уебсайта. В максимална степен, разрешена от приложимото законодателство, цялото такова Съдържание и услуги се предоставят на принципа „както е“. Компанията се отказва от всички гаранции и условия по отношение на това Съдържание и услуги, включително гаранции и разпоредби за продаваемост, годност за определена цел.

В максимална степен, разрешена от приложимото законодателство, в никакъв случай Компанията не носи отговорност за каквито и да било преки, косвени, случайни, последващи, специални, наказателни щети, включително, но не само, щети за загуба на полза, данни или печалби, във връзка с ползването или изпълнението на уебсайта в контекста на невъзможността или забавянето на ползата от уебсайта или неговите услуги, или за каквото и да е Съдържание на уебсайта или произтичащи по друг начин при ползването на уебсайта, въз основа на договорна и извъндоговорна отговорност или друга причина.

Ако изключването или ограничаването на отговорността за щети, независимо дали са последващи или случайни, са забранени в конкретен случай, изключването или ограничаването на отговорността няма да се прилага за Вас.

Обезщетение

Вие се съгласявате да обезщетите, защитите и предпазите Компанията, неговите мениджъри, директори, служители, агенти и трети страни, за всякакви разходи, загуби, разноски (включително адвокатски хонорари), задължения по отношение или произтичащи от Вашето ползване или неспособност за ползване на уебсайта или неговите услуги и услугите и продуктите на Компанията, нарушаването на Условията или нарушаването на каквито и да е права на трети страни, или нарушението на приложимия закон. Компанията може да поеме изключителната защита и Вие ще сътрудничите с Компанията при отстояването на всякакви налични защити.

Прекратяване и Ограничаване на Достъп

Компанията може да прекрати достъпа и акаунта ви до уебсайта и свързаните с него услуги или която и да е част по всяко време, без предизвестие, в случай на нарушение на Условията.

Други

Приложимото право на Условията следва да бъде материалното законодателство на държавата, в която е създадена Компанията, с изключение на стълкновителните норми. Нямате право да използвате уебсайта в юрисдикции, които не прилагат всички разпоредби на Условията.

В резултат на Условията или използването на уебсайта няма да се подразбира никакво съвместно предприятие, партньорство, заетост или посреднически взаимоотношения между Вас и Компанията.

Нищо в Условията не е дерогация от правото на Компанията да се съобразява с правителствени, съдебни, полицейски и правоприлагащи искания или изисквания относно Вашето ползване на уебсайта.

Ако някоя част от Условията е определена за невалидна или неприложима в съответствие с приложимото законодателство, тогава недействителните или неприложимите клаузи ще се считат за заместени от валидни и изпълними клаузи, ще бъдат подобни на оригиналната версия на Условията, и други части и раздели от Условията ще са приложими за Вас и Компанията.

Условията представляват цялото споразумение между Вас и Компанията относно ползването на уебсайта и Условията заменят всички предишни или комуникации и оферти, електронни, устни или писмени, между Вас и Компанията.

Компанията и нейните афилиати не носят отговорност за неизпълнение или забавяне на изпълнението на задълженията си, когато неизпълнението или забавянето е резултат от някаква причина извън разумния контрол на Компанията, включително технически неизправности, природни бедствия, блокажи, ембарго, безредици, актове, разпоредби, законодателство, или правителствени заповеди, терористични актове, война или друга сила извън контрола на Компанията.

В случай на противоречия, искания, искове, спорове или причини за действие между Компанията и Вас, свързани с уебсайта или други свързани въпроси или Условията, Вие и Компанията се съгласявате да опитате да разрешите такива противоречия, искания, искове, спорове, или причини за действие чрез добросъвестни преговори и в случай на неуспех на такива преговори, ексклузивно чрез съдилищата на държавата, в която е създадена Компанията.

Оплаквания

Ние се ангажираме да разрешим всякакви оплаквания относно нашето събиране или използване на Вашите лични данни. Ако желаете да направите жалба във връзка с настоящите Условия или нашите практики във връзка с личните Ви данни, моля, свържете се с нас чрез нашия уебсайт. Ние ще отговорим на Вашата жалба възможно най-скоро и във всеки случай, в рамките на 30 дни. Надяваме се да разрешим всяка жалба, доведена до нашето внимание, но ако смятате, че жалбата Ви не е била разрешена адекватно, Вие си запазвате правото да се свържете с местния надзорен орган за защита на данните.

Информация за Връзка

Приветстваме Вашите коментари или въпроси относно нашите Условия. Можете да се свържете с нас чрез информацията за връзка, достъпна на нашия уебсайт.